Sağır Bireylerin Hayatlarında Yaşadıkları Baskı

Sağır veya işitme engelli bireyler, çocukluktan itibaren birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. İşitme engelliliği/güçlüğü çeken kişiler, hayatlarını daha kolay hale getirmek amacıyla işitme cihazları, dudak okuma, işaret dili kullanma, tercümanlar veya altyazılar gibi alternatifler kullanmaktadırlar. Ancak işitme engelli olmayan bireylerin de işitme engelli bireylere karşı hayatlarını zorlaştırmamak, yaşamlarını daha kolay hale getirmek için birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Çoğu insanın yaptığı en büyük hatalardan biri; işitme engelli olma durumunu, düzeltilmesi gereken bir sakatlık olarak görmektir. Ancak bu yanlış bir yaklaşımdır. Toplumun görevi, işitme engelli bireylere haklarını tesis etmek ve hayatı daha da zor hale getirmemek olmalıdır. Fakat çoğu zaman farkında olmadan sergilediğimiz bazı davranışlar, işitme engelli bireyleri zor duruma sokmakta, kötü hissettirmekte ve baskı altına alabilmektedir.

Sohbet İçerisinde Olan İşitme Engelli Bireyin “İletişim Kurmasına Yardımcı Olmak İçin” Sohbeti Bölmek/Sohbete Atlamak

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında masum veya yardımsever bir davranış gibi gözükse de bir bireyin sözünü kesmek her zaman saygısızca bir davranış olarak kabul edilmektedir. İşitme engelli bireyler bunu sizden talep etmedikçe kimsenin böyle bir davranışta bulunmak gibi bir zorunluluğu yoktur.

İşitme Engelliler, Etrafında Gerçekleşen Sözlü İletişimleri Anlamadığında Onlara Açıklama Yapmayı Reddetmek

İşitme engelli bir bireyin de bulunduğu sözlü iletişim ortamlarında gerçekleşen sohbetlerin ne olduğunu açıklamamak, “boş ver, ben sana sonra anlatacağım” gibi ifadeler kullanmak doğru bir davranış şekli değildir. İşitme Engelli bireylere cevap vermemek yanlış bir tutum olmasının yanında sosyal izolasyon hissi de yaratmaktadır. Eğer ortamda olup biteni anlatabilecek işaret dili bilgisine sahip olmadığınızdan dolayı anlatamadığınızdan şikayetçiyseniz, elinizden geldiğince işaret diline aşina bir refakatçi veya aile üyesine o ortamda yer vermeye çalışmalısınız.

Daha iyi Konuşma/Türkçe-İngilizce Becerilerine Sahip Olan Bireylerin Üstün Olduğuna İnanmak

Özellikle iş-eğitim hayatında, işitme engelli bireylerin karşısına çıkan bu durum oldukça zorlayıcıdır. Kimse, işitme engelli olma durumunu iyileştirilmesi gereken bir kusur olarak görmemeli aksine eşit ve uygun koşulları sağlamalıdır. İşitme engelli ve sağır bireyler de herkes gibi bu dilleri öğrenebilir.

İstendiğinde Tercüman Çağırmayı Reddetmek

İhtiyaç halinde tercüman talebini reddetmek, bunu önemsememek saygısızca bir davranış olarak görülmektedir. Bu aynı zamanda temel bir insan hakkı ihlalidir. Ayrıca bu durum işitme engelli bireylerin sözlü iletişim ortamlarından geri kalmasına, sosyal izolasyon durumu ile yüz yüze gelmesine sebebiyet verebilmektedir.

Dostext Baskıları Kaldırmak için Çalışıyor

Geçmişten günümüze insan olmanın getirdiği en büyük ihtiyaçlardan biri iletişim kurma isteğimizdir. İletişim kelimesi insanlara çoğunlukla “sözlü iletişim” kavramını hatırlatmaktadır. Ancak iletişim bundan ibaret basit bir kavram değildir. Yazılı iletişim, beden dili vs. kullanmak da iletişim için kullandığımız araçlardır. İşitme engelli bireylerin hayatlarını zorlaştıran bu gibi davranışlar, iletişim ihtiyaçlarına engel olduğu kadar toplumsal izolasyona da sebep vermektedir. Bu da, işitme engelli bireylerin depresyon, anksiyete, yalnızlık gibi durumlarla karşı karşıya kalma sıklıklarını arttırmaktadır. Bunlar dışında eğitim-iş ortamlarında uygun araçlara yer vermek işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmak insani bir görevidir. Dostext olarak bizler işitme engelli bireylerin hayatlarını daha kolay bir hale getirmek için onların iletişimde yaşadıkları sorunlara odaklanıyor ve çözüm üretmek için çabalıyoruz. Bunu elektronik dünyada bulunan tüm yazıları ve sesleri onların ana dili olan işaret diline çevirerek sağlıyoruz. Çünkü Dostext olarak işitme engelli olma durumunu düzeltilmesi gereken bir kusur olarak görmüyor, herkesin eğitim ve iş hayatındaki katılımında eşitliği esas alıyoruz. İşaret dilinden sesli dile yapılacak çevirilerle de, temel insan haklarından yararlanmalarına katkı sağlamak istiyoruz.

Yararlanılan Kaynaklar

https://vawnet.org/sc/audism-oppression-lives-deaf-individuals

https://www.washington.edu/doit/how-are-terms-deaf-deafened-hard-hearing-and-hearing-impaired-typically-used#:~:text=%22Deaf%22%20usually%20refers%20to%20a,adequate%20assistance%20to%20process%20speech.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117910/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir