DOSTEXT

bizgeldik- Dostext

Dostext; işitme engeli olan bireylerin dijital dünyadaki engellerini ortadan kaldırmak için hayata geçirilen, bir Z kuşağı projesidir. Engelleri ortadan kaldırmak ve “sessizlerin gerçek anlamda sesi” olmak için #bizgeldik diyoruz!

DOSTEXT PROJESİNİN AMACI

Dezavantajlı bireylerin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen bu projede, «İşitme Engelli» bireylere odaklandık. Onların iletişim sorunlarına karşılıklı olarak, çözüm üretmeyi ve daha eşit bir dünyayı amaçlıyoruz.
Dostext ekibi olarak onların gördüklerini, ancak duyamadıklarını, okuyamadıklarını biliyor ve onların sesi ve kulağı olmaya “GELDİK!” diyoruz!

Dostext - Projenin Amacı

DOSTEXT PROJESİNİN ADIMLARI

Dostext projesi üç aşamadan oluşmaktadır. Dostext projesi hem yeniliklere hayat veriyor, hem de mevcut çalışmaları gerçekleştiriyor.

Proje 1.0

Bu aşamada elektronik dünyada var olan bütün yazıları ve sesleri onların anadili olan işaret diline çeviriyoruz.

Onların elektronik dünyada kolayca dolaşabilmesini sağlayacak ve güncel haberlerden, gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacağız.

Video ve yazılı kaynaklardan, kendilerini geliştirebilmelerinin önünü açmayı hedefliyoruz.

Dostext- projenin adımları- Adım 1
Dostext- projenin adımları- Adım 2

Proje 2.0

Bu aşamada ise işitme engelli bireylerin hareketlerini anlamlı hale getiren yazılım ve donanımlarla onların işaret dili olan konuşmalarını, işitme engeli olmayan bireyler için ses ve yazıya dönüştürerek karşılıklı olması gereken iletişimi kurmuş olacağız.

Proje 3.0

Bu adımda daha önce çalışma yapılmamış. Metaverse’e doğru giden bir dünyada 500 milyon insandan bağımsız bir gelişme düşünülemez.
1.0 ile ortamdaki ses ya da yazıları işaret diline çevirirken, 2.0 ile kişilerin hareketlerini metin/ses’e çeviriyoruz.

Bu adımla, herkesin dilinde olan «Engelleri Kaldırıyoruz!» sloganının hakkını veriyor ve tam performansa yükseldiğinde uygulamamız, kişiler size işitme engelli olduklarını söylemezlerse bunu anlamanızı imkansız hale getirmiş olacaktır.
500 milyon insanın sosyal, iş ve eğitim hayatına katılmasının önünü açmak ve onların da en temel haklarından yararlanmalarını sağlamak istiyoruz.

Dostext- projenin adımları- Adım 3

DOSTEXT HAKKINDA S.S.S

Türkiye’de 4.5 milyon, Dünya’da 500 milyon insanın kaderini bir sosyal sorumluluk çerçevesinde çözemeyeceğimizi biliyoruz.
Sosyal sorumluluk yapıp, sizi anlıyoruz, sizi biliyoruz demek bir çözüm üretmiyor ne yazık ki!
Bu sebeple diyoruz ki; GELDİK!

Sorunun bizzat kendisinin muhatabıyız ve çözmeden de hiçbir yere gitmiyoruz!

Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve bu proje başarıya ulaşana kadar da vazgeçmeyeceğiz.

Bu girişimi başarılı olarak sonuçlandırmak sadece bizim ekibimizin değil 500 milyon kişinin umudu ve 500 milyon kişinin umudu, sosyal sorumlulukla garantiye alınamaz!

Mevcut işaret dili çalışmalarının sanal ortamla etkileşimini sağlayarak.

Sesli konuşmaları algoritmamızın tanıyıp, ilgili hareketi tanımlamış olduğumuz animasyon karakterimizin oynatmasını sağlayarak.

Aynı şekilde yapılan işaret dili hareketlerini de anlamlı metin/ses’e çevirerek.
Bu animasyonları görüntü işleme, giyilebilen teknolojiler ve animasyon oluşturma programlarıyla elde etmeyi planlıyoruz ve hareketleri anlamlandırmak için ise uygun yazılım ve gelişen teknolojiyi kullanıyoruz.
Meta da olsa bir evren kuruluyorsa, orada insan nüfusunun %10’u görmezden gelinemez ve soyutlanamaz. Bütün platform ve koşullarda, en doğal hak olan eşitliği ve adaleti sağlayacağız.

Stüdyolarda işaret dili eğitmenleri ya da bireyleriyle çalışmalar yapıp onların derin öğrenme ile vücutlarında daha önceden belirlenen noktalarının vektörlerini elde ederek. Stüdyolarda işaret dili eğitmenleri ya da bireylerine giyilebilen teknolojiler giydirip hareketlerinin vektörlerini elde ederek. Her hareketin tek tek Unity gibi programlardan elde ederek.

Mevcut uygulamamız ya da eklentimiz sayesinde hareketler algılanacak.

Burada derinlik kameraları ve telefon kameraları kullanılıyor.

Her kullanıcı aslında bir geliştirici. Çünkü doğru cevap verdiğini onayladıkça algoritmamız daha da iyileşiyor ve kullanıcılar yeni hareketler, yeni anlamlar ekleyerek sistemi ve data havuzumuzu geliştiriyorlar.

Dünya’nın her noktasından farklı ışık, ortam gibi farklı koşullarda, sisteme girişler ve öğretimler yapılacak. Sistemin kullanıcısı, aynı zamanda denetleyicisi ve geliştiricisi.
Başlangıçta doğruluk yüzdesi %51 düzeylerinde iken, gün geçtikçe bu oran %99’a yükselecek. İnsanların anlamadığı tek konu şu. Asla %70 den, %65e düşmeyecek. Sürekli gelişen ve ileriye giden bir eğridir bu öğrenme metodu.

Algılanan ses ya da metin, gerekli kütüphanelerde belli kalıplar halinde araştırılacak ve ilgili dosya bulunup ekranda gösterimi yapılacak. Oluşturulan modelleri uygulamalara, bilgisayarlara uyumlu hale getireceğiz. Anlaşılmayan ya da yetersiz kalınan yerde iyileştirmeler ya da bunu mu demek istediniz gibi çözümler sunan bu sistem gün geçtikçe daha iyiye gidecektir.
Ses algılama süzgecinden geçen data; belirlediği animasyon dosyasına gidip, oluşturduğumuz model üzerinde hareketi oluşturacak. Ekranların sağ alt yanında animasyonumuz diğer kullanıcıları da rahatsız etmeden, isteğe özel kapatılabilen alanında başkaları için ses olacak. Metaverse ya da iş simülasyonlarında bireylerin isteğe bağlı bir işaret dili çevirmeni imkanı da olmuş oluyor. Bu kişiyi diğer kullanıcılardan gizleme seçeneği de bulunmakta ya da birey ister ise bir eklenti ile, bütün ses ve metinleri işaret dilinde görebiliyor. Bir işitme engelli kullanıcının dünyasında herkes işaret dili biliyor gibi bir kurgu.

Bu alanda yazılan kelimenin ya da söylenen sözün animasyonunu yapan çalışmalar var ancak yetersiz. Bizim yaptığımız uygulama gerekirse kelime varyasyonlarıyla eklentiler yapacak ve geliştirilmeye kullanıcılar tarafından devam edecek.

Mevcut çalışmalar sadece resim, video ve çok az sayıda animasyon ile yapılmış. Bizim bütün çalışmalarımız direkt onların anladığı ses olmak.

Yapılan çalışmaların çoğu «Sosyal Sorumluluk Projesi» kapsamında olduğu için sürecin bitiminde, kimse devamlılığını düşünmüyor.

Biz sorunun kendisiyle muhatabız. Gerekli sorumlulukları ve riskleri alıyoruz.

Daha gerçekçi ve hareketler daha doğal olacak.

Kelime bazlı tam doğruya en yakın çeviriler yapacak.

İnternet sitelerinden online gazetelere kadar her alanda ekranın alt köşesinde onların yanında olacağız.

 

Bize katılın

Yeteneklerinizi Dostext ile deneyime dönüştürün.

Proje ekibimizde yer almak ve gelişimimize katkı sağlamak için aramıza katılın.

BLOG

İŞBİRLİKLERİMİZ