Daha Eşit Bir Dünya: Dostext ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Dostext

Tarih boyunca insanoğlu yazılı ve sözlü iletişim sağlayarak yaşantısını sürdürmüştür. Günümüzde ise görüntülü olarak kullandığımız televizyon, internet gibi kaynaklar insanlara iletişim açısından büyük katkı sağlamıştır. Bu ortam içerisinde işitme engelliler, birçok açıdan toplumda dezavantajlı durumda kalmıştır. Uygun eğitim sistemlerinin oluşturulamaması, iletişimdeki zorluklar, sözlü, yazılı kaynaklara ulaşamama gibi durumlar eşitsizliklere sebep olmaktadır. Dostext, işitme engellilerin yaşadıkları dezavantajları azaltmak amacıyla gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak için çalışmaktadır.

Dostext olarak engelleri ortadan kaldırarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına destek veriyoruz.

Dünyada bir milyardan fazla işitme engelli bireyin olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlığın, engelliliği düzeltilmesi gereken tıbbi bir bozukluk olarak görmesi her zaman yanlış bir yaklaşım olmuştur. Engellilerin yaşadıkları sorunların sebebi, düzeltilmesi gereken bir sağlık sorununa sahip olmalarından daha çok toplumun onlara yeterli hak ve temel insani imkanları sağlayamamasından kaynaklanmaktadır.[1] Bu yüzden kalkınma amaçlarının[2] en çok önem verdiği konulardan biri engellilerin güçlendirilmesi olmuştur. Böylece Dostext, işitme engellilerin yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak ve onları güçlendirmek için büyük istekle çalışarak bu küresel amaçlara destek olmayı hedeflemektedir

Dostext ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA); diğer adıyla küresel amaçlar insanlığın daha eşit bir dünyada barış, refah içerisinde yaşaması için yürürlüğe giren evrensel eylem çağrısıdır.[3] Bunun içerisinde “toplumsal cinsiyet eşitliği”, “eşitsizliklerin azaltılması”, “sorumlu üretim ve tüketim” gibi birçok amaç bulunmaktadır. Küresel amaçlar, 2016 yılının ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Dostext olarak yaptığımız çalışmalarla küresel amaçlara büyük önem vermekteyiz. Ayrıca daha iyi bir gelecek için bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya özen gösteriyoruz.

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eşitsizliklerin Azaltılması

Bireylerin içinde bulunduğu dezavantajlı durumları azaltmak, onlara daha eşit bir gelecek sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca küresel amaçlarda insanların yaşlarına, inançlarına, cinsiyetlerine, engelliliğine bakmadan onların güçlendirilmesine çok fazla atıfta bulunulmaktadır. Bu amaçta bahsedilen;

10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomiye, başka statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi

maddesinde de bahsedildiği gibi engellilerin güçlendirilmesi konusu, Dostext’in ana hedeflerindendir. Bu yüzden bu konuda engellilerin iletişim sorunlarına çözüm üretmeyi ve daha eşit bir dünyayı amaçlıyoruz.

Nitelikli Eğitim

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nitelikli Eğitim

Eğitim insanlar için en temel haktır. Nitelikli eğitim hedefi, bireylerin farklılıklarına bakılmaksızın, sağlıklı eğitim ortamı ve uygun eğitim kaynaklarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçta bahsedilen;

4.a.“Çocuklara, engellilere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması

maddesinde engellilere yapılan vurgu ile eğitim-öğretimin herkes için uygun ortam oluşturulmasına atıf yapılmaktadır. Bu yüzden bizler de Dostext olarak bütün yazıları ve sesleri onların anadili olan işaret diline çeviriyoruz. Böylece video ve yazılı kaynaklardan, nitelikli eğitime erişimle birlikte kişisel gelişimlerinin önünü açmayı hedefliyoruz.

Amaçlar için ortaklıklar

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Amaçlar İçin Ortaklıklar

Yoksulluk, eşitsizlik gibi durumlarla mücadele etmek ve dünyanın korunmasını sağlamak için ortak bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca amaçlar için ortaklıklar hedefine göre bilim, teknoloji, yenilikçilik ve çevreye uyumlu teknolojilerin yayılması amaçlanmaktadır. Bu amaçta bahsedilen;

17.7.1 Çevreye duyarlı teknolojilerin gelişmesi, transferi, yayılması ayrıca yayılmasını teşvik eden gelişmekte olan ülkeler için onaylı toplam fon tutarı

maddesinde de bu konuya değinilmiştir. Bu yüzden Dostext; engelli bireyler için sağladığı teknolojik altyapısı ile bu hedef doğrultusunda, küresel amaçlara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


[1]Şerafettin ERTEN, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Engelliler: Güçlendirme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Kasım 2019 SS.890-902 (e-ISSN: 2564-7458)

[2]TİLTAY, ÖZ ve TEPE, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Türkiye’de Mevcut Durum ve Eğilimler, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2021, 8(2), 351-372

[3]A.g.e, s.355’ten: 2015’te Türkiye dahil Birleşmiş Milletlere üye 193 ülke tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer adıyla Küresel Hedeflerin 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Küresel Amaçlar) olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.

Bir Cevap Yazın